Pre-engineering support

Indien het (voor)ontwerp niet is opgemaakt met prefabricatie in het achterhoofd is het bij aanbesteding in vele gevallen al te laat om een project om te zetten in een kosten efficiënt prefab project. Best wordt er reeds in het voorontwerp een prefabrikant geconsulteerd om het ontwerp te toetsen aan een efficiënte prefabricatie. Soms kunnen kleine, maar belangrijke, details een groot verschil maken tot een succesvol een vlot prefab project.

Onze medewerkers zitten met plezier met de architect, bouwheer/ontwikkelaar of aannemer in een vroeg stadium rond de tafel om het project te optimaliseren voor een doorgedreven en optimale prefabricatie.

Research & Development

Stilstand is natuurlijk achteruitgang end at begrijpen we bij Verheyen Beton goed. In onze R&D afdeling wordt er steeds gewerkt aan innovatieve technieken, samenstellingen, afwerkingen en uitvoeringsmethoden. In het verleden hebben hier al heel wat innovaties het licht gezien. Denk maar aan C-Grid®  en Slenderwall

Verheyen Beton X-elementen Artesis Hogeschool
B_R-44

Kwaliteitscontrole

Kwaliteit is voor Verheyen een van de hoogste prioriteiten. Er zijn verschillende kwaliteitscontroles gedurende het productieproces. Dit zowel door middel van zelfcontrole als door de QC-medewerkers. Zo kunnen gestelde en gewapende bekistingen enkel vrijgegeven worden voor betonnage door de QC medewerker. Na het ontkisten en na het nabehandelen worden deze elementen nogmaals gecontroleerd door een edewerker. Tussen deze controlepunten zitten steeds nog zelfcontroles ingebouwd.

In ons labo worden de geleverde grondstoffen en proefkubussen getest of deze voldoen aan de vereiste specificaties. Deze testen worden, in het kader van ons BENOR-keurmerk door een extern controleorgaan gecontroleerd.


BENOR certificaten

benorlogo_baseline_zwart_DEF
  • BENOR certificaat 600: Betonproducten van gewapend en voorgespannen beton.
  • BENOR certificaat 600-uitbreiding: Betonproducten van gewapend en voorgespannen beton - uitbreiding.
  • BENOR certificaat 601: Geprefabriceerde elementen in architectonisch beton.
  • BENOR certificaat 604: Balken en kolommen in gewapend en voorgespannen beton
  • BENOR certificaat 604/307: Balken en kolommen in gewapend en voorgespannen beton
  • BENOR certificaat 612: Volle wanden, sandwichpenelen en bekledingspanelen van gewapend beton
B&R-5-2

Calculatie afdeling

Is uw project uitgewerkt en klaar voor uitvoering, of gaat het project in prijsvraag/aanbesteding? Ons team van ervaren technische mensen zetten uw plannen en lastenboek om in een overzichtelijke prijsofferte. Indien mogelijk rijken zij ook alternatieve uitvoeringsmethoden aan dewelke volgens on een verbetering kunnen zijn. Dit zowel esthetisch en/of kostenbesparend.

Adviserend teken- en studiebureau

Na grondig overleg in ontwerp- en offertefase, wordt het dossier intern overgedragen aan een team van tekenaars en ingenieurs. Op basis van de architectuur- en stabiliteitsplannen worden de overzichtsplannen, details en verankeringsdetails volledig uitgewerkt. Afhankelijk van het project gebeurt dit in 2D of 3D, maar steeds in nauw overleg met onze opdrachtgever.

Na goedkeuring van deze overzichtstekeningen worden de productietekeningen per element opgemaakt. Deze worden meestal (behalve voor zeer complexe elementen) NIET meer ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. Wij geloven dat dit enkel een extra belasting is voor de aannemer/opdrachtgever en wij nemen hiervoor onze volle verantwoordelijkheid.

Onze tekenkamer heeft een constante bezetting van een 14-tal tekenaars en projectleiders. Dit team wordt indien nodig aangevuld met extra gedetacheerde tekenaars of ingenieurs. Indien gewenst kan de volledige stabiliteitsstudie van de prefab elementen door ons worden uitgewerkt.

Werkvoorbereiding en aankoop

In nauw overleg met de tekenkamer bereid deze afdeling het project praktisch voor. Productievolgorde en het aantal in te zetten bekistingen wordt bepaald aan de hand van gevraagde levertermijn en bekistingen. Hieruit volgt een productieplanning en wordt de aankoop van de instortdelen en verankering aangestuurd.

B&R-14

Productie

Schrijnwerkerij & bekistingsbouw

Al onze elementen worden gemaakt met een naadloos oppervlak, dit kan natuurlijk enkel bekomen worden door te werken met naadloze en hoogwaardige bekistingen. Deze houten bekistingen worden in onze eigen schrijnwerkerij gemaakt. Na het assembleren van de bekisting wordt deze geplamuurd en gelakt om tot een vlak en spiegelglad resultaat te komen. Bij zeer grote oplagen kan er gewerkt worden met stalen bekistingen, deze worden gemaakt door externe partners.

Stellen, wapenen en vullen

De wapeningskorven worden in onze eigen wapeningsafdeling just-in-time voor de productie geprefabriceerd.

Na het assembleren en stellen van de bekisting en het plaatsen van de wapening wordt de bekisting door een QC-medewerker gecontroleerd. Nadat deze wordt vrijgegeven wordt de bekisting gevuld met zelfnivelerend beton.
Indien nodig wordt de stortzijde manueel afgewerkt.

Nabehandelen en bijwerken

Ongeveer 12 uur na het betonneren wordt het element ontkist. In functie van het type nabehandeling (zuren, zandstralen, uitwassen,…) gebeurt dit onmiddellijk nar het ontkisten, of na een bepaalde uithardingstijd.
Na de nabehandeling worden de elementen visueel gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.

Stockage

Op onze stockageruimte zijn we voorzien van 3 portaalkranen en 1 torenkraan. Hier worden de elementen gestockeerd tot ze worden afgeroepen door de aannemer. Vrachtwagens worden hier geladen en verlaat het prefab element definitief onze site.

 

Verheyen Beton - Gevelelementen

Transport

De leveringen worden door de interne logistieke dienst in nauw overleg met de werf voorbereid om de elementen op tijd naar de werf te brengen.

Nazorg

Het opstoppen van hijs- en schoorvoorzieningen wordt na montage door ervaren vakmensen ter plaatse uitgevoerd. Ook eventuele herstellingen van beschadigingen tijdens het transport of de plaatsing worden met de nodige zorg en vakkennis bijgewerkt.